ناکوک

با ضرب زوزه های شغالان شهر ،
یک ساز خسته و ناکوک ،
گاهی به یاد تو ،
در دستهای پیر زمان ، ناله میکند …
بخوان مرا دوباره بخوان !
بخوان که با صدای تو ،
کوک میشوم رعنا …

آرش منتظری