تک سوار

دل من ،
ساحلی آرام است
که در آن
نقش هر دانه ی شن ،
برگی از خاطره هاست …

یاد تو ،
تک سواریست چموش ،
که در این ساحل بکر ،
روز و شب میتازد ….

آرش منتظری